Kompetizzjoni Presepju

Ħajru lit-tfal biex jieħdu sehem f’dil kompetizzjoni! Wasal il-Milied u minjaf kemm hawn tfal li bħalissa qed jagħmlu l-presepju. 
Il-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jerġa’ jorganizza l-kompetizzjoni tal-Presepju tal-Milied.

Kategorija A – Presepju tradizzjonali Malti. Il-punti jingħataw fuq l-istil tradizzjonali u l-użu tal-materjal
Kategorija B – Presepju Modern. Punti jingħataw fuq l-oriġinalita’
Kategorija Ċ – Il-Grotta tradizzjonali. Il-punti jingħataw fuq l-istil tradizzjonali u l-użu tal-materjal

Jistgħu jipparteċipaw tfal tal-etajiet bejn il-5 u l-15 –il sena. 
Tistgħu tużaw materjal li tridu. 
Il-Presepju/Grotta ma jistgħux ikunu ikbar minn 60 ċm tul x 40 ċm wisa’. 
Kull presepju jew grotta għandu jkollhom l-isem tal-istudent flimkien mal-isem tal-iskola fil-ġemb (MHUX taħt). 
Il-biċċiet magħżulin ser ikunu esebiti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni bejn l-10 u l-14 ta’ Diċembru. 
Hemm premjijiet sbieħ.

 

Aqra Miegħi!

Ser ikollna sessjonijiet ta’ Aqra Miegħi l-iskola tagħna! Min jista’ jattendi? Tfal u trabi taħt it-tlett snin, u jġibu magħhom xi ġenitur, nanna/nannu jew kustodju ieħor. Jieħdu gost il-kbar daqs kemm ser jieħdu gost it-tfal.
L-iskeda tiġi aġġornata kull ġimgħa u l-informazzjoni tittella’ fil-paġna ta’ Facebook ‘Aqra Miegħi/Read with Me’.
Dan il-programm qiegħed isir bi sħab mal-entità tal-Libreriji Maltin, iċ-Ċentru tal-Litteriżmu tal-Università ta’ Malta u l-Bank of Valletta.
Biex tirriserva post ċempel 25982999 jew ibgħat ittra elettronika lil aqra.storja@ilearn.edu.mt.
Min ikun irid aktar informazzjoni jista’ jċempel 153.

Irbaħna l-Bandiera l-ħadra! Ta’ Amy Camilleri

Fil-5 ta’ Ottubru l-kumitat tal-EkoSkola organizza ċ-ċerimonja tal-awards. F’din iċ-ċerimonja l-iskejjel jiġu premjati għall-ħidma tagħhom favur l-ambjent. L-iskejjel kollha li kienu se jirċievu l-award tal-Green Flag, fosthom tagħna, ġew mistiedna ġewwa l-iskola primarja tas-Siggiewi. Biex jirrapreżentaw l-iskola tagħna intgħażlu Amy Azzopardi u Wyatt Carabott. Kienet mistiedna wkoll il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca. Hi għamlet diskors fejn faħħret ix-xogħol tal-EkoSkola u ħeġġet lil kulħadd biex nibqgħu nieħdu ħsieb l-ambjent. Meta bdew jitqassmu l-awards kulħadd kien eċitat. Kien hemm skejjel li ħadu l-Green Flag aktar minn darba u oħrajn li kienu qed jieħduha għall-ewwel darba. Għall-iskola tagħna din kienet ir-raba’ Green Flag. Kulħadd ingħata ċertifikat u keychain bħala tifkira kif ukoll ritratt mal-president. Wara kien hemm ukoll riċeviment għal kulħadd. Din l-esperjenza kienet waħda mill-isbaħ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our school calendar is now on your mobile!

Dear Parents and Guardians attached please find the school planner for this scholastic year: Oct 2018-June 2019

https://teamup.com/ksumsxf5ddqwxn5ndr

Some dates and events are still subject to change.

To access this calendar on your phones, you need to install the app from here:

Access to Teamup on Mobile Devices

Click on ”LIST” view for a full list of events.

SCHOOL TRANSPORT/ BREAKFAST CLUB/ KLABB 3-16

SCHOOL TRANSPORT

https://www.gov.mt/…/Application-for-Free-School-Transport-…

https://education.gov.mt/…/Instructions%20to%20Apply%20for%…

In case of any queries, please contact us on schooltransport.educserv@gov.mt
or on +356 25981888

==============================================

BREAKFAST CLUB

https://education.gov.mt/mt/Pages/Breakfast-Club.aspx

https://education.gov.mt/…/Struzzjonijiet%20biex%20timla%20…

In case of any queries, please contact us on breakfastclub.mede@gov.mt
on +356 2598 2763 or +356 2598 1872

==============================================

KLABB 3-16

https://fes.gov.mt/…/Registrat…/English%20Version%202018.pdf

https://fes.gov.mt/en/Pages/FAQs/faq_k316.aspx

https://fes.gov.mt/en/Pages/Klabb%203-16/overview.aspx

In case of any queries, please contact us on fes@gov.mt or on +356 2258 6810.
You can also visit B’Kara Primary School Klabb 3-16 office (Entrance C).

==============================================

Security Measures for when Students Need to Leave Early.

Early Leavers School Policy (Updated 20/04/2018):

SECURITY MEASURES FOR THE BENEFIT OF OUR STUDENTS:

When students need to leave school during school hours, one of their parents or carers must pick them up upon presenting their original ID Card. The parent is asked to sign the Early Leavers Book at the Reception.
Parents who DO NOT present their ID Card WILL NOT be allowed to collect their children from school before dismissal.
Students requiring to leave school during school hours must see an Assistant Head, first thing in the morning, with a note from the parent or carer. This note is to be written in the child’s communication book (diary) and signed by the parents. The Assistant Head will sign the note and the student will be required to show it again at the door before leaving school.
When both parents/carers are unavailable to pick the child from school, a signed consent note and the original ID CARD are to be presented by the person picking the child from school. Signed consent is required from both parents, unless otherwise stated by a court order. Court Orders are to be respected.
The above mentioned measures will secure the safety of all our students during their time spent at school. Should parents/carers wish to discuss any of these measures with the School Administration do not hesitate to fix an appointment with us through the school clerk.
“Prepare and prevent, don’t repair and repent!”
Regards
Mr D Grech
Head of School

Traduzzjoni bil-Malti
Regolamenti għal meta t-tfal ikollhom bżonn jitilqu kmieni mill-iskola. (20/04/2018)

Meżżi ta’ sigurta’ għal-ġid tat-tfal tagħna.
Meta xi studenti jkollhom bżonn jitilqu kmieni waqt il-ħin tal-iskola, ġenitur jew gwardjan tat-tfal għandhom juru l-Karta tal-Identita’ oriġinali. Min jiġbor it-tfal irid jiffirma l-ktieb apposta li jinsab fil-uffiċċju ż-żgħir.
Ġenituri li ma jurux il-Karta tal-Identita’ ma jitħallewx jieħdu lit-tfal qabel ma tispiċċa l-ġurnata tal-iskola.
It-tfal li jkunu jafu li ser jitilqu kmieni, jridu juru nota mill-ġenituri fid-djarju tagħhom lil Assistent Kap. Dawn jiffirmaw in-nota. Din in-nota tintwera’ mal-bieb meta t-tfal jinġabru kmieni.
Meta ħadd mill-ġenituri jew gwardjani ma jkunu jistgħu jiġbru lit-tfal mill-iskola, nota ta’ kunsens iffirmata u l-karta tal-identita’ oriġinali trid tiġi ppreżentata. Il-kunsens irid ikun iffirmat mill-ġenituri kustodji. Id-digrieti maħruġa mill-Qrati għandhom jiġu rrispettati dejjem.
Dawn huma regolamenti li jgħinu lil kulħadd iżomm l-iskola post sikur għat-tfal. Jekk hemm xi ġenituri li jridu jiddiskutu xi ħaġa rigward dawn ir-regolamenti, għandhom jagħmlu appuntament mal-iskrivana tal-iskola.
‘Aħjar uff inkella aħħ’
Tislijiet,
is-Sur D Grech
Kap tal-Iskola

Note to anybody wanting to carry out research out in our school.

Dear researcher,
Whilst wishing you the very best in your studies, may I kindly inform you of the following School Policy regarding our possible participation in your research:
i. kindly produce all paper work related to permissions from the Directorates of Education and the College Principal;
ii. the school policy, in-line with the Research Ethics Board, asks all researchers to provide us, as your research participants, a hard copy of the final results. This shall be donated to the school’s Reference Library for the staff’s professional development.
iii. our school participates only in research studies involving close-ended questionnaires. printed copies of these questionnaires are to be handed to the school clerk with a covering note stating to whom these questionnaires should be distributed. It is the researcher’s duty to pick these questionnaires from our school after a minimum of 10 days from delivery date. Members of staff will participate on a voluntary basis.

Regards,
Mr D Grech
Head of School

Tablets Parental Outreach Evening Sessions

L-Influenza – Bil-Malti

Office of the Superintendent of Public Health
Out-Patients Dept. Level 1, St Luke’s Hospital Gwardamangia
t +356 25953302/3 e sph.mhec@gov.mt
Prekawzjonijijet kontra l-influwenza
Ir-rata tal-influwenza hija għolja ħafna fejn is-sorveljanza fil-komunità wriet li għal kull 100
persuna li jżuru tabib tal-familja, 16 qed ibatu minn influwenza. Dan jaqbeż l-ogħla livell
minimu tas-sena l-oħra. B’livelli għoljin t’influwenza madwar l-Ewropa, huwa importanti li
wieħed jiffoka fuq miżuri ta’ prevenzjoni biex jipprevjeni aktar tixrid.
It-tilqim huwa l-aħjar miżura ta’ prevenzjoni peress li jnaqqas ir-riskju li tinqabad l-influwenza, kif ukoll
it-tixrid tagħha lil ħaddieħor. Minbarra t-tilqim, wieħed jista’ jevita t-tixrid tal-influwenza permezz ta’
prekawzjonijiet sempliċi, minħabba li l-influwenza tittieħed ħafna u faċilment tinfirex lil persuni oħra.
Persuna x’aktarx tagħtiha lill-ħaddiehor fl-ewwel 5 t’ijiem ta’ sintomi. Biex tnaqqas ir-riskju li tinfirex linfluwenza
huwa importanti li, b’mod regolari, taħsel idejk b’ilma sħun u bis-sapun, tuża ‘tissues’ meta
tisgħol jew tagħtas u tarmihom mill-aktar fis possibbli. Evita li tmur għax-xogħol jew l-iskola meta tkun
marid biex tevita t-tixrid tal-influwenza.
Is-sintomi tal-influwenza jseħħu malajr ħafna u jistgħu jinkludu deni f’daqqa, uġigħ, tħossok għajjien
jew bla saħħa, sogħla niexfa jew bil-bili, uġigħ fil-griżmejn, uġigħ ta’ ras, diffikultà biex torqod, telf
t’aptit, dijarea jew uġigħ ta’ żaqq, dardir u remettar.
Biex tirkupra malajr kemm jista’ jkun, tajjeb li tistrieħ u torqod; żomm sħun; u ħu l-paracetamol biex
tbaxxi u tnaqqas id-deni u tittratta l-uġigħ. Ma’ dan tajjeb li tixrob ħafna ilma. L-ispiżjar jista’ wkoll ikun
t’appoġġ u jirrakkommanda rimedji tal-influwenza biex tnaqqas is-sintomi. Huwa rakkommandat li
persuni li qed isofru minn influwenza jfittxu parir mingħand it-tabib tal-familja tagħhom speċjalment
jekk is-sintomi ma jittejbux wara sebat ijiem, għat-tfal żgħar u nies li għandhom 65 sena jew aktar,
għan-nisa tqal, nies li għandhom kundizzjonijiet mediċi kroniċi (fit-tul, per eżempju, dijabete jew mard
tal-qalb, tal-pulmun, tal-kliewi jew newroloġiku) u nies li għandhom sistema immunitarja dgħajfa (per
eżempju, minħabba kimoterapija jew HIV). Sintendi, it-tabib tal-familja għandu jeżamina ‘l-pazjent u
jirreferi għal aktar kura kif meħtieġ. L-antibijotiċi mhumiex irrakkommandati għall-influwenza peress
li dan huwa kkawżat minn ‘virus’ u se jkunu meħtieġa biss għal infezzjonijiet batteriċi superimposti kif
preskritt mit-tobba.
Huwa importanti li tieħu ħsieb lilek innifsek dan l-istaġun tal-influwenza biex tibqa’ b’saħħtek u tevita
l-influwenza permezz ta’ miżuri preventivi inkluż it-tilqim. Għal dawk li ma ħadux it-tilqima kontra linfluwenza,
it-tilqima għadha disponibbli fiċ-ċentri tas-saħħa b’xejn għan-nies kollha li għandhom
aktar minn sitt xhur.
Dejjem tiegħek
Dr Charmaine Gauci MD, MSc, PhD, FRSPH, FFPH
Superintendent tas-Saħħa Pubblika

Peak Flu Season – Letter to Parents

Office of the Superintendent of Public Health
Out-Patients Dept. Level 1, St Luke’s Hospital Gwardamangia
t +356 25953302/3 e sph.mhec@gov.mt
Influenza precautions
Influenza is at a very high rate whereby community sentinel surveillance showed that for every 100
persons that visit a family doctor, 16 of these are suffering from influenza. This exceed the highest
threshold level of last year. With a picture of high levels of flu across Europe, it is important to focus on
prevention measures to prevent further spread.
Vaccination is the best prevention measure as it reduces the risk of catching flu, as well as spreading it to
others. Apart from vaccination, one can avoid spreading flu through simple precautions, as flu is very
infectious and easily spread to other people. A person is likely to give it to others in the first 5 days of
symptoms. To reduce the risk of spreading flu it is important to wash hands often with warm water and
soap, use tissues when you cough or sneeze and bin used tissues as quickly as possible. Avoidance of
attending to work or school when sick is important to prevent spread of flu.
Flu symptoms come on very quickly and can include a sudden fever, aching body, feeling tired or
exhausted, dry or chesty cough, sore throat, headache, difficulty sleeping, loss of appetite, diarrhoea or
abdominal pain, nausea and being sick.
To help get better more quickly, rest and sleep, keep warm, take paracetamol to lower your temperature
and treat aches and pain and drink plenty of water. A pharmacist can also be of support and recommend
flu remedies to relive symptoms. It is advisable for people who are suffering from influenza to seek advice
from their family doctor especially if symptoms don’t improve after 7 days; for young children; people
who are 65 or over; for pregnant women; people who have chronic medical conditions, for example,
diabetes or a heart, lung, kidney or neurological disease and people who have a weakened immune
system, for example, because of chemotherapy or HIV. The family doctor will assess the patient and refer
to further secondary care as required. Antibiotics are not recommended for flu as this is caused by viruses
and will only be required for superimposed bacterial infections as prescribed by doctors.
Taking care of oneself this flu season is important to stay healthy and prevent flu through preventive measures
including vaccination. For those who have not taken the flu vaccine, it is still indicated to be taken as we still
have a number of weeks with the flu around us. The vaccine is available form health centres free of charge to
all people above 6 months of age.
Yours truly
Dr Charmaine Gauci MD, MSc, PhD, FRSPH, FFPH
Superintendent of Public Health