Mid-Term Holidays

 

Dear Parents and Guardians

Please note that 1st, 2nd and 3rd November 2017 are official mid-term holidays. School will be closed. We shall pray for our loved ones and all other Saints who guide us in our lives.

Regards,
SMT

An Important Benchmark Meeting

Attn: Year 6 parents/guardians

End of Primary Benchmark 2018 Parents’ Meetings

Parents’ meeting will be taking place on Monday 27th November 2017 at St Clare College Pembroke Primary.

Meeting will be held in Maltese in the main school hall, while a separate meeting, in English, will be held in a classroom in the vicinity of the school hall, for all English speaking parents.

All Year 6 pupils will receive a printed version of the above note, so that we ensure that all parents are made aware of this important meeting.

Dinja Waħda – We Have Gold – AGAIN!

Dear all
Birkirkara Primary School went GOLD again! Very well done to all our hardworking members of staff and pupils for keeping the standards high. Birdlife Malta confirmed that our school managed to achieve yet another Dinja Waħda Gold Award! That’s awesome. Let’s keep this terrific momentum during the coming days, weeks and months…so that we continue to achieve higher recognitions. I’m honoured to lead such a winning team.

Best regards from your proud headmaster!
Mr D Grech

Meet your children’s teachers

Dear parents and guardians please take note of the following meetings with the class teachers of your children:

19th October at 09:00 – 10:00: Year 4
19th October at 11:00 – 12:00: Year 5
19th October at 13:00 – 14:00: Year 6

23rd October at 11:00 – 12:00: Year 2
23rd October at 13:00 – 14:00: Year 3

30th October at 09:00 – 12:00: Year 1 (includes a meeting with the Literacy Team)

Dates cannot be changed as these depend upon the availability of the support and peripatetic teachers.

Please use the main entrance to enter school and observe the dress code.

School Transport

Once again, we would like to remind you regarding the applications for School Transport.

To fill the application form, you, the parent/legal guardian of the student need to access the ilearn website on www.ilearn.edu.mt using the student’s ilearn email address as ‘username’ and his/her password. Click on the Transport Icon and follow the instructions.

If you would need assistance for logins and passwords, you can call on 2122 5151 ext 1 and they will assist you and give you all the information to access the applications.

——————–

Jekk issibu diffikultajiet dwar kif tapplikaw ghat-transport b’xejn tal-iskola nistednukom iccemplu l-iskola u titkellmu direttament ma’ Maruska (school clerk).

Merħba mis-Sur D Grech, Kap tal-Iskola

Like us on Facebook to stay updated!

 

An version of this post in English can be viewed by clicking here

 

6 ta’ Settembru 2017

MERĦBA u STEDINA:

Għeżież ġenituri u kustodji tal-istudenti kollha li jattendu fl-Iskola Primarja ta’ Birkirkara,

Permezz ta’ din in-nota nixtieq inselmilkom billi nintroduċi lili nnifsi magħkom. Kif ġejtu nfurmati mis-Sinjura A Napier, fil-jiem li għaddew seħħet bidla fil-pożizzjoni tal-kap tal-iskola li rat lili niġi msejjaħ biex inkompli fuq il-passi tagħha fit-tmun tat-tmexxija tal-iskola tagħna ta’ Birkirkara. Din il-ħidma se nwettaqha flimkien mat-tim tal-Assistenti Kapijiet li tafuhom sew u taħt id-direzzjoni tal-Prinċipal tagħna s-Sur V Agius.

Wara 10 snin ħidma bla heda fi ħdan il-kommunita’ tal-iskola primarja ta’ Ħal Għaxaq se nkun qed nibda l-ħidma tiegħi fostkom. Ninsab ħerqan sabiex nibda din il-ħidma u konvint li bir-rieda tajba ta’ kulħadd u permezz ta’ kollaborazzjoni sħiħa magħkom ibbażata fuq professjonalita’, fiduċja u rispett se naħdmu flimkien għall-ġid tal-għeżież uliedkom.

Għaldaqstant nixtieqkom tilqgħu l-istedina tiegħi għal laqgħa ta’ introduzzjoni sabiex naqsam magħkom ftit ħsibijiet dwar id-direzzjoni edukattiva li se nagħtu lill-iskola, ir-regoli ta’ dixxiplina u l-istrutturi li se jgħinuna nwettqu l-ġid għal uliedkom tul dan il-vjaġġ tagħna flimkien.

Qed nistedinkom kif ġej:

27 ta’ Settembru 2017 fid-09:00 – Laqgħa għall-ġenituri/kustodji tal-Kinder 1 (li bdew fi Frar 2017 kif ukoll dawk li se jibdew f’Ottubru 2017). Dakinhar tingħataw l-informazzjoni ta’ meta t-tfal tagħkom se jibdew skola (hux fit-2 jew 3 ta’ Ottubru). Dawn it-tfal iridu jkunu qatgħu l-ħarqa u l-gażaża sabiex jidħlu l-iskola.

27 ta’ Settembru 2017 fil-11:30 – Laqgħa għall-ġenituri/kustodji tal-Kinder 2. It-tfal jibdew skola nhar it-2 t’Ottubru.

11 ta’ Ottubru 2017 fid-09:00 – Laqgħa għall-ġenituri/kustodji tal-Years 1 u 2. It-tfal jibdew skola nhar il-25 ta’ Settembru 2017 fit-08:30am.

11 ta’ Ottubru 2017 fil-11:00 – Laqgħa għall-ġenituri/kustodji tal-Years 3 u 4. It-tfal jibdew skola nhar il-25 ta’ Settembru 2017 fit-08:30am.

11 ta’ Ottubru 2017 fis-13:00 – Laqgħa għall-ġenituri/kustodji tal-Years 5 u 6. It-tfal jibdew skola nhar il-25 ta’ Settembru 2017 fit-08:30am.

(Ghal dawn il-laqghat kollha daqstant importanti intom mitluba ma ggibux trabi u tfal maghkom ghax itellfu l-attenzjoni taghkom u ta’ dawk ta’ madwarkom. Se tinghata informazzjoni siewja hafna u li tehtieg l-attenzjoni shiha. Grazzi tal-kooperazzjoni taghkom ilkoll.)

Nieħu l-opportunita’ sabiex nirringrazzja lis-Sinjura A Napier tal-għajnuna kbira li sibt fiha f’dan il-mument ta’ tranżizzjoni minn skola għall-oħra u nawguralha l-isbaħ xewqat fit-twettiq tal-ħidma l-ġdida tagħha bħala kap tal-iskola Primarja Senglea.

Infakkarkom li l-lista tal-‘istationery’ kif ukoll tal-uniformi uffiċjali tal-kulleġġ tagħna ntbagħtet fi djarkom fis-sajf. F’każ ta’ diffikulta’ għaddu sal-iskola sabiex tingħatalkom kopja oħra. L-istudenti kollha huma mistennija jibdew l-iskola bl-uniformi kompluta…..u bi tbissima sabiħa fuq fommhom!

Dwar reġistrazzjoni għall-Klabb 3-16 u l-Breakfast Club tistgħu tiksbu aktar dettalji direttament mill-iskola.

Nitlobkom tieħdu nota tan-numru tat-telefon ġdid tal-iskola li huwa: 2598 5540. Dan se jieħu post in-numri l-antiki.

Qed inħares ‘l quddiem sabiex naħdem id f’id magħkom, f’ambjent pożittiv, mal-membri kollha tal-istaff u mat-tim tat-tmexxija tal-iskola u tal-Kulleġġ għall-aħjar riżultati.

Nitlobkom tħeġġu aktar ġenituri jingħaqdu ma’ din il-paġna tagħna fuq facebook b’hekk innaqqsu l-ħela ta’ karti u nkunu aktar effettivi u effiċjenti fil-mezzi ta’ kommunikazzjoni ta’ bejnietna.

Tislijiet,

Mr D Grech
Kap tal-Iskola
Kulleġġ Santa Tereża
Skola Primarja Birkirkara

Tel: 2598 5540

PS. Għadduli messaġġ lit-tfal li qed inħares ‘l quddiem biex insir naf kull wieħed u waħda minnhom aħjar. Għall-ewwel ġurnata tal-iskola nixtieqhom iġibu magħhom tpinġija jew kitba kreattiva dwar x’fisser dan is-Sajf 2017 għalihom. Jistgħu jieħdu sehem it-tfal kollha mill-Kinder 1 sal-Year 6. Il-kitba kreattiva tista’ tkun bil-Malti jew bl-Ingliż. M’hemmx ebda regoli…aktar ma jkunu kreattivi aktar nieħu gost bihom.

A Welcome Note from Mr D Grech, School Headmaster

6th September, 2017

A WELCOME NOTE AND AN INVITATION:

Dear parents and guardians of Birkirkara Primary Students,

Through this note I would like to greet you all by introducing myself.

As you were informed by Ms. Anna Napier, the last few days have seen a change in the headship of the school, myself being called to follow on Ms. Napier’s footsteps at the helm of Birkirkara Primary, our school. I will carry my duties together with my team of Assistant Heads, whom you know well already, as well as our College Principal, Mr. V. Agius.

After ten years of hard work within the Għaxaq Primary School community, I am beginning my work amongst you. I am eager to start and am convinced that with good will, cooperation,  professionalism, trust and respect, we can achieve a lot for the benefit of our children.

So, I would like you to accept my invitation to school for an introductory meeting, where, I shall share with you a few thoughts about the direction the school is going to, the rules of the school and the different structures present in the school.

Here are the dates:

27th September 2017 at 9:00am – A meeting for the parents/guardians of Kinder 1 pupils (those who started in February 2017 as well as those starting in October 2017). On that day you will be given information on when your children will start school. In order to attend school, these children should be toilet trained and not using pacifiers or dummies.

27th September 2017 at 11:30am – A meeting for the parents/guardians of Kinder 2 pupils. These children will start school on the 2nd of October 2017.

11th October 2017 at 9:00 – A meeting for the parents/guardians of Years 1 and 2 pupils. These pupils start school on the 25th of September 2017 at 8.30am.

11th October 2017 at 11:00am – A meeting for parents/guardians of Years 3 and 4 pupils. These children will start school on the 25th September 2017 at 8.30am.

11th October 2017 at 1:00pm – A meeting for parents/guardians of Year 5 and 6 pupils. These children will start school on the 25th September 2017 at 8.30am.

You  are kindly requested that you do not bring children or young babies with you at these meetings. During these meetings, you will be given very important information and your full attention will be required. Thank you for your cooperation.

I would like to take the opportunity to thank Ms. Anna Napier for her invaluable help during this transition period, whilst I heartily wish her all the best in her new venture as Head of School at Senglea Primary.

May I please remind you about the stationery list as well as the College uniform list that you have received this summer. In case of difficulty, come to school for another copy. We expect all our students to be wearing the full uniform and a big smile on their faces on the first day of school.

Details for registrations for Club 3-16 and the Breakfast Club can be obtained from the school.

The new school phone number is 2598 5540. This will replace all the old phone numbers.

I’m looking forward to working hand in hand with you all, all my staff members, my senior management team and the college administration for the best results possible.

Please encourage more parents to like our page on Facebook so that we can use it as means of efficient communication and reduce our carbon footprint in reducing paper waste.

Mr D Grech
Kap tal-Iskola
Kulleġġ Santa Tereża
Skola Primarja Birkirkara

Tel: 2598 5540

P.S. Tell your children that I’m looking forward to knowing each and every one of them better. On the first day of school I would like them to bring with them a drawing or a piece of creative writing about Summer 2017. All the children from Kinder 1 to Year 6 are invited to draw or write. Whatever language they feel comfortable in, Maltese or English. There are no rules, the more creative they are, the happier I’ll be. 

Breakfast Club Applications

 

Our school opens at 7 am during school days for breakfast club. This is open for all our children.

If you want to make use of this service, kindly click on this link.

CLICK HERE

Football Frenzy at Birkirkara Primary

On the 3rd of May Year 5 and year 6 students had the opportunity to play with four professional football players from Birkirkara Football Club. The aim for this activity was to promote sportsmanship and playing in a team. This event was a huge success with the pupils as they really enjoyed it.

20th April 2017

April 20, 2017
Beginning of Third Term

SMT & Year 6 teachers – Meeting with College Principal

Drama Sessions for Year 3 classes

Kindly look at the ‘School Calendar’ tab for more useful information regarding future events.